Hopp til hovedinnholdet

Om prosjektet

Lokalt lærestoff kan brukes i mange sammenhenger. En vesentlig målsetting for presentasjonen i denne databasen er at man gjennom kunnskap om hjemstedet lettere vil kunne føle stolthet og kanskje kjærlighet til stedet vi bor. Dette har med tilhørighetsfølelse og trygghet å gjøre. I en by og landkommune som vår, med ut- og innflytting og hvor mange kommer fra langt andre steder, er det viktig å legge vekt på miljøskapende arbeid, opplevelser og kunnskap om bostedet.

I dette digitale nærmiljøatlaset fremstår mye av stoffet historisk og faglig usammenhengende. Dette er med andre ord ingen historie eller geografibok. Vi har tatt mål av oss til å finne fram til steder og områder som kan være av spesiell interesse geologisk, landskapsmessig, biologisk, lokalhistorisk samt stedsspesifikk næring og beskrive det. Innholdet er med andre ord knyttet til geografisk lokalisering. Det er imidlertid fortsatt mye av skienskartet som ikke er dekket i denne databasen. Vi har som mål å utvide stofftilfanget etter hvert, ikke minst i dialog med brukerne og dem som kan ha noe å bidra med. Nærmiljøatlaset vil bli justert og redigert slik at dette ”lever med” i endringer i vårt samfunn; ny viten og nye krav.

Etter vår mening vil det derfor fremover være mer enn nok igjen av stoff som kan oppdages og bringes fram i lyset av lærere og elever og andre interesserte. Hjemstedet vårt byr med andre ord på ren "skattejakt". Det er altså vårt håp at Skiens digitale nærmiljøatlas vil kunne inspirere brukerne til å ta fatt på det rike opplevelsesstoffet som omgir oss til daglig.

Atlaset er beregnet på interesserte i nær sagt alle aldre og i mange sammenhenger; et læremiddel, en turguide, et digitalt oppslagsverk for skole, fritid og næringsliv.

Skien er en av 8 kommuner som utgjør GEA NORVEGICA GEOPARK. Skiens Nærmiljøatlas inneholder beskrivelser av lokaliteter som Geoparken har valgt å vektlegge som severdige og eksemplariske i presentasjonen av den geologiske naturarven som vi er beriket med. 

Samarbeidspartnere

Skiensatlas bygger på en erkjennelse av at kunnskap om og positive opplevelser fra vandringer i landskapet, bygda og byen en lever i, bidrar til å skape trygghet, stolthet og kjærlighet til hjemstedet. Det er derfor ikke overraskende at vi i arbeidet så langt ikke har møtt motstand, men tvert om er blitt ”heiet” fram av de mange vi har vært i kontakt med. Dette gjelder stofftilgang, økonomi og praktisk hjelp til å realisere prosjektet.

Vår honnør og hjertelige takk for råd og dåd går spesielt til skoleadministrasjonen ved skolesjefene Dag Olav Espeland og Tore Andersen samt   kommunens kartkontor ved Sigurd Laland. Takken går også til Sparebankstiftelsen Telemark-Grenland og Sparebankstiftelsen DnB som har bidratt med betydelige midler. Gode råd og hjelp i den forbindelse har vi fått av Inge Bjørbæk, Finn Erik Karlsen, Jan Terje olsen og Per Otterdahl Møller. Skiensatlas har videre mottatt pengestøtte fra næringsfondet som ble opprettet etter at ”Norske Skog” la ned sin virksomhet på Klosterøya.

Det har vært inspirerende og energigivende å møte positive holdninger og hjelp fra representanter for foreningslivet i byen; fra forskjellige produsenter av naturgeografisk og lokalhistorisk materiale, rettighetshavere til bøker og artikler og andre vi har opplevd som spesielt interesserte. Her nevner vi Magne Kortner, Frank Refsdal, Thor Øvrum, Jan Erik Tangen, Kjell Henrik Semb, Tor Gardåsen, Ragnar Olsen, Hans Ås (Skavan Miniforlag), Sverre Solgaard, Øyvind Blikstad, Thor Wølner Gundersen, Thorbjørn Wahlstrøm og Helge Markussen samt ansatte i Gea Norvegica Geopark og medlemmene av byens politiske organer samt Telemark Turristforening.

Under streifingen omkring i kommunen vår har vi møtt på utrolig mange hyggelig og interesserte mennesker alt fra grunneiere til tilfeldige møter med folk ute i marka. Spesiell takk går også til Løvenskiold Fossum som har åpnet for tilgang til sine mange eiendommer i kommunen og til informasjon i den forbindelse.

Opprinnelig våknet ideen om et digitalt opplegg, lik det vi her legger fram som Skiensatlas, på 1990-tallet. Arbeidsgruppa som så utkrystalliserte en mulig løsning, bestod av Tore Bø fra Kartverket i Telemark, Arne Hjeltnes fra distriktshøyskolen i Bø, Eva Bjerkholt og Svein Sturød fra høyskolen på Notodden og Tormod Aulebo, Skien kommune. Arne Hjeltnes førte utkastet til et omfattende pilotprosjekt i pennen med arbeidstittel ”Opplev Grenland”. Skiensatlaset er en direkte oppfølging av de tanker som vi utviklet i piloten. Her er det grunn til å berømme Arne Hjeltnes og arbeidsgruppas kreative innsats. 

Fremtidsrettet teknisk Det har skjedd en betydelig utvikling på området digitale kart og på tekniske løsninger innen data siden vi startet på prosjektet. Dette har vi tilpasset oss slik at vi her kan presentere Skiensatlas i en moderne og fremtidsrettet form, tilpasset smarttelefon og nettbrett. I det faglige arbeidet med å utvikle dataløsninger teknisk og designmessig har Bjørn Aarrestad og Per Ragnar Møkleby utvist stor grad av tålmodighet og har bidratt med mange timer gratisarbeide. Grenland Web (nå Aplia), som holder til i skien, har levert en tjenelig web-løsning som gir funksjonalitet for smarttelefon og nettbrett.  Stor takk til alle.

Skien 2018

Tormod Aulebo (TAu)

 


Samarbeidspartnere

 

           Gavefondet Telemark

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish