Hopp til hovedinnholdet

Jonassens Bru og Fartangen

Bruhodene på begge sider av Falkumelva: Vi står på Myra og ser over til Fartangen (det nordre huset i Verksgata). Over her gikk den opprinnelige Teglverksbrua - Jonassens Bru - en trebru som hadde vippeklaff.

I riktig gammel tid var det ingen veier og bygninger utover Bakken-landet og på Fartangen. Etter som middelalderbyen Skien vokste fram ble det imidlertid trafikk både til og fra byen gjennom Farmarken. Over Lundetoppen og utover Bakken strakte det seg således etter hvert et tråkk som ble tydelig, gjennom kratt og myrlende, over slettelandet. Prestegården og byens innbyggere utnyttet gradvis teiger og sletter til beite og høyslått. Her og der dukket det opp høyløer og etter hvert noen enkle boliger. Bydelen Bakken vokste med andre ord fram i takt med Skiens utvikling og økningen i gjennomgangstrafikk.

Jonassens Bru

Eduard Otto Jonassen var avholdsmann samt en gründertype og en driftig virksomhetsleder. På midten av 1800-tallet kjøpte han et brennevins-brenneri i byen syd for Skien Prestegård og omdannet dette til et bryggeri, Lundetangen Bryggeri, i 1854. Det sies at han med dette slo et viktig slag for avholdssaken – øl er mindre skadelig enn brennevin. Knud Ibsen hadde eid dette Brenneriet før han måtte gi opp sin forretningsvirksomhet; men det er en annen historie.

I dag har vi fått ei gangbru over Falkumelva, Jonassens Bru. Den opprinnelige brua lå lenger syd og hadde sitt bruhode på sydsiden av Skredderbekkens utløp i Falkumelva og den hadde navnet Teglverksbrua. Det var ei «klaffebru» som senere ble kalt Jonassens bru.
Eduard Otto Jonassen drev virksomheter på begge sider av elva. Han måtte ha ei bru for å knytte sammen sine virksomheter. Brua avløste den gamle ferja ved Tysklandsplassen (som lå omtrent der Politistasjonen nå ligger).

Delvis i kompaniskap med andre, delvis for egen regning, engasjerte Jonassen seg i mange forretningsmessige aktiviteter. På eiendommen Myren drev han f.eks. med isskjæring (Falkumelva Iskompani) og kjøttfe som bl.a. ble foret med matavfall fra bryggeriet. Myra hadde litt skog slik at han drev noe med tømmer og han hadde et pottemakeri. Leire til produksjonen hentet han fra en plass som i følge Thomas Strømdal lå ved «Haren», der Plantasjen nå ligger. Teglverket lå ved skredderbekken vest for Falkumelva. Det er tydelig å se at Jonassen evnet å utnytte stedlige ressurser.

Fartangen

Det sies at alt har sin tid. I noen grad stemmer det for Fartangen. Fra å være et brohode og et sted med industriell virksomhet i sin tid, er det nå et stille og idyllisk boområde inntil elvene. Trafikken til lands og til vanns har stilnet.
 
Gjennom flere hundre år var veien gjennom Farmarken mye benyttet lokalt og av folk på reisefot. Ferjestedet for oversetting med båt til og fra Faret var altså viktig for folk. Ja, helt opp til midten av 1900-tallet hadde oversetting med båt betydning for enkelte på vei til og fra arbeid.


Bilder

Bydelen Bakken Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Barnefigurer ved Ibsenparken Fossiler på Kapitelberget Erklæring! Landsutstillingen 1991 Union - stor papirrull Bryggevannet kranses av nytt og gammelt Union Bruk på Smiøya i 1873 Grava til Marichen Altenburg Ibsen Kryptkirken på Kapitelberget Kapitelberget - et 1000-årssted Klosterfossen bygges Skien gamle kirke Veisperring i Rektor Ørnsgate Snipetorp - Hotel Fønix Fossiler på Kapitelberget Stockmanngården Vannrennene gjennom Eidet Bruene i Skien Sondre Brekke Kirken på Kapitelberget Fløtermonumentet Åsgårdsreia kom nord fra Skrehelle Grava til Knud Ibsen Laugstol i Døleviken Berggrunn etter breelv Minneparken: de falt i siste verdenskrig Utsyn fra Kjempa bygdeborg Nedre Hjellegate Gimsøy kloster 1830 Skienselva Flyfoto av Klosterøya Gimsøy og Klosterøya sett fra fly Brua i Brekkeparken Kleiva og Snipetorp Gimsøy kloster - tegning Gampedalen - opp fra Follestad Klosterfossen på 1950-tallet Telemarksbåtene Historisk kart over Bakken og Falkum Flommen i Skien ca 1840 Storflom i Skien i 1860 Bratsberg teglverk Industri og Klosterhagene i 1950 Svartufs bru og tunnel Fossiler på Kapitelberget Steinøksa Spritfabrikken Handelstorget modell Snipetorp - rehabilitering Fossiler på Kapitelberget Gammelt jernbanespor til Skien G Diabasgangen på Kapitelberget Lundebekkens utløp Gammelt og kaldt spor fra Skien G Telemarkskanalen - informasjonsskilt Skiens indre havn i 1950 Borgestua Gammelt oversiktskart Lundetangen bryggeri fra 1800-tallet Unions første papirfabrikk Skien havn Falkumbrua Jubileum på museet Telemarksgata i dag Lillefalkum gård - Bjørkely Barnehjem Tunnel gjennom Klosterøya Gullbrakteat Falkumlia bad lå her Kongelig besøk Gammelt kart over Skien sentrum Berøa -The way Flettverkshuset Papirfabrikk nord på Klosterøya Vintervei Bunnen av bygryta Aasmund Olavsson Vinje Skien sentrum - en oversikt Storflom i Skien 1860 Krypten på Kapitelberget Handelstorget anno 2010 Bryggevannet i Skien Klatring på kryptkirken Bakken og Bakkestranda Forvitring av sandstein på Kapitelberget Falkumbrua Historisk kart av adj. Jonas Hansen Eidet Tyskernes stasjoner i byen I Hjellen - på vei til Bakkestranda Laugstol Bruk Bukkholmen og Lagmannsskjæret Skien kirke Bakkestranda og Hjellevannet Opp Skien sluse og inn i Hjellevannet Spriten Laugstol Bruk - vekst og utvikling Smieøya - papirfabrikken er fredet Follestad ferjested Snipetorp fra Øvre Skotlandsvei Fylkeshuset for Telemark Eidet og Bruene i Skien Jernbanestasjonen på Nylende Telemarksvassdraget En ny start på Klosterøya Bakkegata Bakken sett fra Kjempa Gammelt kart over Skien sentrum vest Nedre Elvegate Krypten på Kapitelberget Tysk veisperring i Skien Diabasgang på Kapitelberget Gammelt kart over Skien sentrum øst Holen under Klosterfossen Øya Eidet i Skien sentrum Klosterfoss kraftstasjon Klosterets båthavn engang Krig og tysk invasjon Bygdetun Et mulig byvåpen Union - stort behov for råstoff Skiens forenede tobakksfabrikker Fjellet ved Landmannstorget Flettverksthuset bilde 2 Skiltet på Bakkestranda Inn i en ny tid på Klosterøya Fossil i fortau Union Bruk ca. 1890 Papirtransport fra Skien Dibasgangen på Kapitelberget Framme på Hakastein Skiens sluser Papirmakulering på Union Sekundærstasjonen syd på Klosterøya Falkumbrua 1983 Hjellevannet langs Eidet Store-Mæla Skiens først bysegl Skien prestegård på Lundetoppen Klosterøya - gammelt og nytt Falkumbrua 1983 Bybrannen i 1886 Smieøya med Fløtermonumentet Ikke all natur er borte på øya Bryggevannet i vår tid Klosterfossen på 1950-tallet Kleivbrua Eidet med Bratsbergkleiva i bakgrunnen Utover Skienselva Fossiler i Kapitelberget Byens berggrunn Foto av model av Skiens gamle kirke Steinøks oldtidsfunn ved Skien Rest av kalkovn på Kapitelberget Informasjonsplakater på Kapitelberget Flettverkshuset TA-bakken Bukkerittet i Ibsenparken Skiens tollbod fra 1861 Klosterøya - ny virksomhet rykker inn Handelstorget - en sosial møteplass Vannrennene gjennom Eidet Bratsbergbanen Laksefiske i bysentrum Velkommen til parken Fontenen i Ibsenparken Klostergata Gimsøydaleren Smieøya - inne på PM 5 Skien sentrum Restaurering av ruinene på Kapitelberget

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish