Hopp til hovedinnholdet

Falkumelva

Falkumelva er en bortgjemt oase i bylandskapet i Skien. Her kan man oppleve kultur og natur i et frodig elvelandskap. Det er nokså ufremkommelig langs elvebredden, så det er best å benytte kano.

Falkumelva er den delen av elva som starter ved Fossum hovedgård og renner ut i Farelva. Denne elvestrekningen er et skille mellom grunnfjellet (800-1200 millioner år gammelt) og de eldste avsetningslagene fra kambrium som er omkring 600 millioner år gamle
Strekningen fra elvemøtet  mellom Bøelva og Hoppestadelva rett nedenfor Fossum hovedgård og ned til elva renner ut ved Fartangen, regnes som Falkumelva. Denne elvestrekningen er et skille mellom grunnfjellet(800 – 1200 millioner år gammelt) og de eldste avsetningslagene fra kambrium som er omkring 600 millioner år gamle.

Det nederste laget er skittengrå eller gråblå sandstein fra kambrium hvor det ofte er vanskelig å se lagdelingen. De øverste lagene går over i en svartblå, enkelte steder brun skifer som spalter lett. På Hyni har det vært skiferbrudd. I høyere avsetninger begynner kalkinnslaget å gjøre seg gjeldende, først i lag av nokså lys farge, etter hvert blir det fremherskende i form av en mørkeblå, kornet kalkstein. Kalken er fra gammel tid blitt utnyttet som tilslag ved jernframstillingen på Fossum Jernverk og ble tatt ut i nærheten av verket.

Langs sidene av elva er det mest havavsetninger, men også bart fjell, forvitringsjord og elveavsetninger.

Falkumelva ble i mange år benyttet som ferdselsåre. Falkumelva har for eksempel vært av stor betydning for Fossum verk. Her ble jernmalmen fraktet i lektere opp til masovner og smier, og ferdige produkter sendt samme vei tilbake. Arbeiderne gikk langs elvekanten og dro lekterne fram. Ved Århus var det anlagt kanal og sluse for at man skulle komme fram. Her var det også en periode en mølle i drift.

Seinere ble vannveien viktig transportåre for skogindustrien. Her fraktet man fibermasse fra Fossum og Aas Tresliperi og selvfølgelig tømmer inntil bilene mer og mer overtok. Ved Goberg lense var det sortering av tømmeret før det ble buntet i klubber og slept videre.

Men Falkumelva skapte også problemer. Fossum Verk hadde for eksempel mye trafikk på tvers av elva . Den store trafikken gjorde det nødvendig med solide broer, og vi hører om arbeid både på Hyni bro og Skotlandsbroen i første halvdel av 1600-tallet. Før i tiden hadde elva navn etter gårdene som lå langsmed elva: Falkumelva nederst, Århuselva og Hynielva syd for Fosum.

I lange tider var man avhengig av båt eller ferje for å komme over elva, men senere ble det anlagt flere bruer


Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish