Hopp til hovedinnholdet

Berberg - en gammel gård med mange gravhauger.

Jernaldergården Berberg (g.nr 123, br.nr 1)
På den lille kalsteinsryggen øst for Tufteputten ligger Berberggårdene. En kan anta at de første menneskene etablerte seg der i eldre jernalder på dette trivelige stedet nord i Gjerpensdalen. Det er relativt skrint jordsmonn i området, men likevel frodig. Krattbevokste fjellkauser stikker seg opp som åkerholmer. Jordbruksgrunnlaget er leirmuld, leire, myrjord og grus. Gårdens navn skriver seg etter alt å dømme fra det gammelnorske navnet for hunbjørn, "beri"+berg. Denne gården har flest gravhauger i Gjerpen, 33, hvilket indikerer gårdens alder og størrelse.

Gravfeltet som ligger 100 - 200 meter øst for husa på gården er markert med skilt og informasjon. Lokalhistorikeren Rolf Andersen ryddet og vedlikeholdt dette viktige fornminnestedet i Skien helt til han måtte gi seg på grunn av alder. Kommunen og fylke har en stor utfordring i å vedlikeholde de mange forhistoriske minnene i distriktet.
Gården har hatt mange ulike eiere opp gjennom tidene, bønder, byborgere, embetsmenn og jernverkseiere samt tjenetsemenn knyttet til verket. Den store verdien lå i den omfattende skogen som i sin tid hørte til eiendommen. Berberg seter lå nær Skrehelle i sydøst. Se vedlagte beskrivelse av matrikkelgården Berberg.

I syd ligger Limitjern, en meget  interessant og artsrik biotop, og nabogården Grini ligger sydover i samme retning. Fra Tufteputten heller veien terrengmessig ned mot Bergheim med et stort og flott hellerisningsfelt. Veien krysser der Bratsbergbanen og fører opp til Venstøp skole på Venstøphøgda. Nord for Bergheim ligger Hoppestad og Ås med de sist oppdagede helleristningene i Gjerpen (Rolf Andersen og Ragnar Olsen)   


Bildearkiv

Vil du se alle arkivbildene fra Bronsealderlandet? Klikk her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish