Hopp til hovedinnholdet

Ibsens Venstøp

Gården Venstøp ligger i vakre omgivelser nord i Skien. På denne gården bodde Henrik Ibsen fra han var 7 år til han var 15 år. I dag er Henrik Ibsens barndomshjem et topp moderne og sanselig diktermuseum.
Gården bar i sin tid navnet Erlands Venstøp. Nå heter den Henrik Ibsen Museum, - gården ble gitt til det offentlige som gave fra familien Løvenskiold i 1958. 

Geologien

Husa og tunet ligger høyt og fritt på Kambro-Silurlaget i Gjerpen. Dette er på Herøya-/Venstøpformasjonen (ordovicum), et høydedrag som går i nord-syd-retning med bratt fjellskrent mot vest og skrånende terreng mot øst. Denne landskapsformen preger hele Gjerpensdalen.).

Ibsen og Venstøp

I 1833 kjøpte Knud Ibsen, far til Henrik Ibsen, gården Venstøp som et sommersted for familien av enka etter sjøkaptein Niels Jørgen Hirscholm. Bare to år senere mistet forretningsmannen Knud Ibsen både formuen og levebrødet sitt. Familien Ibsen flyttet derfor av økonomiske grunner fra byen og til landstedet på Venstøp og ble boende der i mange år.

Fra da av levde de under konsekvensen av at familie-økonomien og sosial posisjon var rast sammen. Forhold og samhold i familien ble satt på hard prøve ikke minst fordi faren Knud rent personlig hadde problemer med å mestre situasjonen. Alt dette satte utvilsom preg på barna, særlig på Henrik som jo var den eldste i flokken

Etter skoleloven fra 1827 hadde  alle barn fra 7 års alder plikt til å gå i skole minst 2 måneder hvert år fram til konfirmasjonsalderen. Hvor Henrik gikk i skole er ikke klart. Det er utrolig lite som fremkommer fra ham og hans omgivelser om den saken.

Venstøp byr på så mange prespektiver: – Stedet ligger i en fantastisk rik og spennende natur – gården har dype røtter i historien, og mange typer eiere og brukere har opp gjennom tidene vært knyttet til eiendommen: Bønder, husmenn, kirke, klostergods, godseier og byborgere. Jordbrukslandskapet er omkranset av grunnfjellåsene i vest der Fossum Verk i over 300 år hentet ut sin jernmalm. I nord har vi de mer naturdramatiske Mofjella og i øst ligger Skrehelle med sine blankskurte fjellskråninger; - vårt lokale Blokksberg. Et sted ærbare kvinner ikke kunne vise seg på 1600-tallet uten å bli utsatt for rykter om hekseri og trolldomskunster.

Her på dette stedet vokste altså Henrik opp og utviklet seg fra barn til ungdom.


Bildearkiv

Vil du se alle arkivbildene fra Bronsealderlandet? Klikk her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish