Hopp til hovedinnholdet

Borgestad

Familien Gunnar Knutsen bekostet denne kirken på Borgestad

Borgestd har en flott og strategisk beliggenhet her ved Skienselva og foten av Borgåsen. Den ligger på skifer og kalkfjell, og den fruktbare leire- og sandholdige dyrkningsjorda utgjør slettelandet langs elva og strekker seg oppover mot høydedraget i øst. Gårdsnavnet Borgestad har etter hvert utviklet  til å dekke som navn på hele bydelen her øst for Skienselva mot Borge, Borgåsen og Osebakken i Porsgrunn, alle steder som i sin tid også hørte til Gjerpen kommune.

Kommer navnet av Borg(e)+stad eller av Borge+stø? (i betydningen havn for båtene tilhørende aktuell gård). O.Rygh (Norske Gaardsnavne) er opptatt av denne problemstillingen og foretar en grundig drøfting av gårdsnavnets opprinnelse. Navnet Borgastadir forekommer skriftlig allerede i 1333. 

Middelalderkirke

Den riktig gamle (eldste) allfarveien innover mot Skien gikk etter alt å dømme på høydedraget der Hovundveien går i dag. På Ballestadhøgda lå en liten middelalderkirke. Ingen kan peke ut dette stedet. Men, den andre kirken, den gamle kirken på Borgestad, mener man nå å ha funnet tomta til øst for hovedveien fra Porsgrunn, på jordet et stykke syd for Borgestad gård.Klipp fra TA-artikkel ”Vil grave ut middelalderkirke” v/Dag Tinholt, feb. 2008:" I Skien er det gravd frem flere middelalderkirker. Borgestad middelalderkirke er først omtalt i den røde bok i 1398 og den skal ligge på det såkalte Kapelljordet nedenfor nåværende Borgestad kirke. Det er funnet en bronsenøkkel i området som kan dateres til cirka 1250 og som knyttes til kirken. Fra et flyfoto fra sommeren 2004 kan man se et nærmest rektangulært tørkespor i åkeren som gir omrisset av hvor man tror kirkeruinene ligger.- Vi er rimelige sikre på hvor ruinene ligger, sier Refsdal.*)Det er vanlig å regne tiden fra cirka år 1000 til cirka 1500 etter Kristus til middelalderen. Denne epoken kan deles inn i tre avsnitt, tidlig middelalder til cirka 1150, høymiddelalder til cirka 1300 og senmiddelalderen til omkring 1500.Borgestad middelalderkirke vil med all sannsynlighet høre til høymiddelalderen, en epoke som faller sammen med pavekirkens glansperiode og kampen mellom verdslig og geistlig makt, korstogene og europeisk ekspansjon, vekst i handel og byutvikling og fremveksten av et fastere statssystem i Europa. Alle middelalderkirker i Grenland var først gårdskirker som hadde et gårdsnavn. Registrering og utgraving av Borgestad middelalderkirke kan foruten å avdekke kirkens nøyaktige beliggenhet og størrelse også avdekke eventuelle oldtidsveier i tilknytning til kirken/kirkegården."Merk: Området er dyrket mark. En eventuell undersøkelse og utgraving må skje i samarbeid med stiftelsen Borgestad gård.*)Initiativtaker og historiker Frank Refsdal ble regnet som den fremste personen i Grenland på middelalderen.  

Gammel og ærverdig gård

"Ærverdige og historiske Borgestad Gård ble bygd i 1696 av Anna Clausdatter og Generalmajor Arnold. Gården har vært i familiens eie i over 300 år. Barokkhagen ble anlagt i 1701 og er en av landets eldste og mest intakte. Her har vi blant annet pæretrær fra 1776 som ennå bærer god frukt.
Det har trolig vært drevet landbruk på Borgestad Gård siden 1300-tallet. Erik Johan Cappelen hadde en høyt premiert besetning som ble stambokført allerede i 1850-årene. Svigersønn Gunnar Knudsen avlet videre på borgestadkua, som siden skulle bli Norsk Rødt Fe (NRF).
Borgestad Gård har lang tradisjon med direktesalg av landbruksprodukter. I gamle dager ble alle varene solgt direkte fra gården. Produktene ble ofte kjørt ut med hest og vogn, og på sin daglige rundtur satt kusken fra seg fulle melkespann og tok med seg tomme tilbake. Foruten melk og kjøtt ble det solgt kremfløte, smør, honning, poteter, mel, epler og mye mer. De fleste produktene hadde fin emballasje, og var opprinnelsesmerket med Borgestad Gård." (Sitat fra Borgestad Gårds hjemmeside.)

Bydelen Borgestad

Virksomheten og menneskene på Borgestad gård har opp gjennom tidene satt sitt markante preg på denne bydelen. Her nevnes spesielt ingeniør, skibsreder, fabrikkeier, lokalpolitiker og ordfører samt Statsminister, venstremannen Gunnar Knudsen. Han var usedvanlig driftig,kunnskapsrik og kreativ med et fast grep om det han foretok seg bl.a. fulgte det i hans kjølvann:
Fabrikk for produksjon av ildfaste bygningsmaterialer- Borgestad Fabrikker (Fabrikken på Borgestad er nedlagt.
Skipsrederi (Aktieselskabet Borgestad).
Jernbanestasjon (3 km ovenfor Porsgrunn stasjon) nå nedlagt.

Borgestad var kirkegods inntil 1648, og har senere vært i flere kjente slekters eie. 

  • Statsminister Gunnar Knudsen og hans kone Anne Sofie  f. Cappelen eide Borgestad 1881-1928, og eiendommene tilhører deres slekt.
  • Gunnar Knudsen reiste Borgestad skole, flott den gang (1900) men revet for mange år siden og videre har Gunnar Knudsen med familie bekostet Borgestad kapellkirke som blr innviet i 1907..

    Både i lokal og i nasjonal sammenheng var hans positive og rause holdning til befolkningen et særpreg - liberal som han var. Et eksempel illustrerer dette:
    Gunnar Knudsen stilte seg som  kausjonist for arbeidere som ville bygge hus på Borgestad.  Samfunnet på Borgestad fikk i starten karakter av  et typisk patriarkalsk samfunn. Gunnar Knudsen uttrykker selv dette klart i noe  han skrev i 1922: "Ta interesse ikke alene i deres (arbeidernes) arbeide, men også i deres private forhold, hjelpe dem til hus, støtte dem i trange eller  vanskelige forholde. Kort sagt vise menneskelige følelser i alle forholde ..."

Gunnar Knudsen en allsidig mann som fikk til det meste

Likevel: Gunnar Knudsen hadde en nærmest aristokratisk utstråling som uttrykte strenghet og krav på respekt - en særdeles myndig person. Dette er trolig best uttrykt i statuen av ham reist ved Hauen sekundærstasjon.

Nye generasjoner og utvikling

Det er flott å kunne observere i dag at arven etter gründeren Gunnar Knudsen er blitt forvaltet på en meget god måte. Dette videreføres nå i selskapet Borgestad ASA som bekjeftiger seg med shipping, eiendommer og finansforvaltning i brede engasjementer. Av eiendommer i vårt distrikt kan f.eksempel nevnes: Næringsparken på Borgestad, og investeringer i Skagerak Arena og boligutbyggingen på Borgestadholmen. På selskapets nettsider finner vi en historisk oversikt (pr.mars 2010):
"Aktieselskabet Borgestad ble stiftet av Statsminister Gunnar Knudsen i 1904 med en aksjekapital på NOK 930.000. Selskapet ble dannet da han slo sammen sine interesser i tre partsrederier, som eide dampskip, til ett selskap. Knudsen eide 34 % av aksjene og ble valgt til direktør og enestyret i selskapet. I 1917 ble Aktieselskabet Borgestad notert på Oslo Børs.
Gunnar Knudsen ble født i 1848, og var utdannet ingeniør- og skipskonstruktør. Foruten å være en markant person innen norsk politikk var han også en pioner innen teknologiutvikling, industriutvikling, samt bygging og drift av skip.
I 1885 var Gunnar Knudsen med å grunnlegge Porsgrund Porselænsfabrik , i 1887 grunnla han Borgestad Fabrikker og i 1912 ble Skiens kommunale kraftselskap stiftet med sterk innflytelse fra Gunnar Knudsen.
Etter Gunnar Knudsens død i 1928 har tre generasjoner stått ved roret i selskapet, og de har alltid sørget for en fokusert og stabil forretningsutvikling.

Etter salget av aksjene i Borgestad Shipping AS i 2006, aksjene i Forum Gliwice i 2007 og utfisjoneringen av selskapets industrivirksomhet i 2008 har selskapet en meget sterk finansiell stilling og står klar til å gjennomføre nye og spennende investeringer når mulighetene byr seg."


Bildearkiv

Vil du se alle arkivbildene fra Bronsealderlandet? Klikk her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish