Hopp til hovedinnholdet

Løberg Helleristningsfelt

Feltet ligger på privat eiendom. Følg parkeringshenvisning. Vis hensyn. Besøkende bør legge merke til de oppsatte tømmerbygningene på stedet. Det gjør tunet severdig i seg selv. Fra feltet og mot vest ligger Gjerpensdalen. I gamle dager var her sumpig myrlandskap og det hendte at ulveflokker streifet i landskapet så sent som på midte av 1800-talet. Vannstanden på ble det tidspunkt senket i Børsesjø og Leirkup-bekken ble mudret ut. Denne dreneringen  gjorde at vi nå kan skue utover noe av det beste jordbrukslandet vi har i Norge. 

Askeladdens beskrivelse av Løbergfeltet:

Et ca 30 grader jevnt Ø-skrånende svaberg i hage. Helleristningsfelt med - ifølge innberetning ved S. Marstrander 41 figurer. Kun 35 ble gjenfunnet ved registreringen 1971. Regnet fra sydvest:

1. Skipsfigur med helt uthugget skrog. lengde 34cm, høyde på skroget 5 cm.

2. Sirkellinje, d 22cm.

4. Skipsfigur med relingslinje og kjøllinje. 7 mannskapsstreker, 3 foran og 4 bak på relingslinjen. Lengde 35cm.

5. Skipsfigur med relingslinje, kjøllinje og dekklinje. På dekkslinjen er en halvsirkel. lengde 40cm.

6. Skipsfigur med relingslinje, kjøllinje og 6 mannskapsstreker. Lengde 30cm. Bakstavn markert.

7. Dyrefigur med sterkt krummet rygglinje. Lengde 23cm.

8. Skipsfigur med relingslinje og kjøllinje som går sammen i den ene enden. 1 mannskapsstrek. Lengde 37cm.

9. Skipsfigur med relingslinje, kjøllinje som ender i skålgroper. 13 mannskaps-streker. Lengde 82cm.

12. Skipsfigur med relingslinje og kjøllinje. Relingslinjen og kjøllinjen går i ett med bena til dyrefigur nr 13. 13 mannskapsstreker. Lengde 49cm.

13. Dyrefigur, se nr 12. Lengde 27cm.

14. Skipsfigur med relingslinje og kjøllinje. Disse går i S sammen i en stor sirkel, med 3 mindre konsentriske sirkler inni. Lengde 90cm. Diameter på største sirkelen 23 cm.

15. Soltegn av 5 konsentriske sirkler omkring en liten grop. Største diameter 19cm.

16. Dyrefigur. Lengde 22cm.

17. Skipsfigur med relingslinje og kjøllinje som går sammen i S. Bakstavn markert. 5 mannskapsstreker. Lengde 43cm.

18. Dyrefigur. Lengde 23cm.

19. Skipsfigur, bare kjøllinje og 2 mannskapsstreker. Lengde 19cm. Begge figurene blir berørt av figur 23.

20. Dyrefigur. Det ene forben mangler og bare bakbena er oppmalt. Lengde 24cm.

21. Skipsfigur bestående bare av relingslinje og kjøllinje. Lengde 29cm.

22. Dyrefigur. Rygglinjen utgår fra og vender tilbake til den lange furen i figur 23. Lengde 22cm.

23. Ornamental figur bestående av 3 sirkelfigurer hvorav 2 konsentriske. Gjennomskjæres av en lang fure. Etter Marstrander muligens en påbegynt skipskontur som tilfeldig gjennomskjærer to soltegn. Furen krummes oppover og overskjærer dyrefigur nr 18 og berører skipsfigur nr 19. Lengde 91cm. Sirklenes diametre 14,5 og 12,5cm.

24. Dyrefigur med rygglinje som en nesten regelmessig trukket halvsirkel. Den sydligste enden av rygglinjen går sammen med den Sydligste av sirklene i figur 23. Lengde 27cm.

25. Skipsfigur med kjøllinje og 13 mannskapsstreker. Et liteopphold i mannskapsstrekene i midten har påvirket at oppmalingen er delt i to og Sydligste del av kjøllinje og 3 mannskapsstreker er oversett.

26. En gruppe linjer bestående av deler av 2 formodentlig ufullendte skipsfigurer og en spirallinje. Gruppen går også over i en avskalling i fjellet.

27. Defekt skipsfigur. Forreste del er forsvunnet ved avskallingensom også har ødelagt figur 28 og 29 kjøllinje med 10 mannskapsstreker. Lengde 26cm.

28. Defekt skipsfigur med kjøllinje, relingslinje, bakstavn og 16 mannskaps-streker. Lengde 45cm.

29. Defekt skipsfigur med kjøllinje, relingslinje og 8 mannskapsstreker. Lengde 27cm.

30. Skipsfigur med relingslinje og kjøllinje som går sammen i N. Over reglingslinjen er en del innhugde streker som Marstrander tyder som vekster og busker. En annen figur har muligens vært hugget over figuren slik at linjene løper sammen.

30 a. 3 mannskapsstreker med tilhørende kjøllinje/relingslinje.

31. Dyrefigur, lengde 27cm, går over i nr 30.

32. Dyrefigur, l 24cm.

33. Figur ifølge Marstrander muligens dyrefigurer. Lengde 58cm. Figuren går muligens over i figur 30.

34. Dyrefigur med lange ben. Lengde 34cm.

35. H-lignende figur over foregående figur, etter Marstrander muligens dyrefigur. Lengde 7cm.

36. Dyrefigur med stor og ca like lang avstand mellom bena. Lengde 21cm. Uoppmalt.

40. H-lignende figur som 35 rett over figur 36. Mulig dyrefigur. Uoppmalt.

41. Skipsfigur med kjølen i været med kjøllinje og trolig 13 mannskapsstreker, kun 11 oppmalt. Nummerering følger Marstrander's nummer og hans figurer 3, 10, 11, 37, 38 og 39 ble ikke gjenfunnet.


Bildearkiv

Vil du se alle arkivbildene fra Bronsealderlandet? Klikk her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish