Hopp til hovedinnholdet

Kornmølle og sag på Stavdal

Bildet viser gamle fundamenter ved Langbekkens utløp etter ei gammal vassag i Melum. Det var ei gårds- og bygdesag med stor kapasitet og den tilhørte Stavdalgården. 

Fra Almontjenna renner Langbekk ned i Gåsoddtjern som ligger  som del  av Kilevannet i kjeden av avlange småvann i sydøstlig retning. Det er  Vebergtjenn, Timlandtjenn, Bjørbekktjenn, Gåsoddtjenn, Bjørnsund og ender opp i et stort vannbasseng, den nordlige delen av Kilevannet. Det er Sandfjorden. Oppe i Langbekk ved et vannfall på ca 4 meter lå i sin tid ei mølle tilhørende Stavdalgårdene. Spor etter mølla kunne en helt opp mot vår tid finne i form av gamle kvernsteiner.

Der Langbekk renner ut i Gåsoddtjenn lå ei bygde-sag. Der veibrua krysser bekken i dag, lå det i sin tid en inntaksdam for sagbruket nede ved bekkens munning. Ei tre-renne var bygget som løp for vannet fra dammen til saga. Saga hadde et digert overfallshjul. Hjulet va 5 meter høyt og 1,5 meter bredt. Det var bygget i tre. Akselen til hjulet var meget robust, den hadde en diameter på 35-40 cm og var forsterket med jernringer og akseltapper i jern.

Parallelt med skovlhjulet på samme aksling var det et digert tannhjul med tenner i jern, kamhjulet. På skovlhjulets aksling var det også et mindre tannhjul som med reimoverføring bidro til høy hastighet på sagbladet. Dette var ei sirkelsag, men, det hadde vært oppgangssager ved denne bekken helt fra 1600-tallet.

Stavdalssaga hadde stor kapasitet. Den var utstyrt med to benker – en for kløyving til bord og plank og en for kapping.

Saga fikk en alvorlig knekk i 1890. Da brakk akselen og først på slutten av 1890-åra ble saga reparert og forbedret. Denne flomsaga var så i bruk en del år, og det hevdes at dette var den siste direkte vassdrevne saga som var i bruk i Vestre Melum. Av bildet fremgår at de gamle sag-fundamentene som står igjen er delvis skjult i gammelt kratt. Det finnes mange slike ruiner etter vanndrevne møller og sager i ved bekkeløp og vannfall i Melum og Solum.  

Kilde bl.a.: Artikkel om "Bekkekverner og bekkesager i Solum i forrige århundre og eldre tid" – Årsskrift 1958, SHL


Bildearkiv

Vil du se alle arkivbildene fra Melum? Klikk her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish