Hopp til hovedinnholdet

Valsfjellet eller Vardefjell

Ta av riksvei R36 ved Dolva og kjør Dolvavaien ned til Norsjø, parker og gå opp en «fotrute-sti» (merket blå i turkartet  «Skien Vest, Grenland») som fører opp til bygdeborgen. Oppstigningen er ca 220 høydemeter. Stidelet nordover Valsfjellet i retning Melum og syd til bygdeborgtoppen ligger ved Valsfjelltjern.  Det er en relativt tung vei opp til borgen, Men den ligger meget strategisk til ved Norsjø og trolig med et bygdelag ved foten av fjellet allerede i eldre jernalder.

Vann må til

Selv om det ikke var tilgjengelig vann inne på borgområdet så var vannet i Valsfjelltjern en kilde like nær. Inne på borgområdet er det svaberg og groper der en kunne samle regnvann og eventuelt fylle opp med vann fra tjernet like i nærheten.  

Beskrivelse av fornminnet

«Fjellet faller bratt, til dels stupbratt av mot SØ, S, SV, V og NV. Mot nord er borgområdet begrenset av en NØ-SV-gående slukt, der det ligger et tjern. På nordøstsiden av borgområdet er terrenget noe slakere, men også her det uveisomt og bratt. Her er adkomsten til området sperret av en kraftig mur som til dels følger brinken, til dels går et stykke nede i hellingen. Muren begynner på en knaus 15 m SSØ for østenden av tjernet, følger brinken 25 m mot SSØ, senere SØ. Muren er avbrutt av en steinfri knaus, 1,10m. Ved foten av knausen, på sydøstsida finnes et nesten steinfritt 3 m bredt område i et terreng lett tilgjengelig fra øst. Muren fortsetter så 13 m mot syd, svinger 34 m mot sydøst, senere øst der den avbrytes av et 37 m bredt murfritt ulendt område mot ØSØ. 
Lavere i terrenget fortsetter så muren 32 m mot ØSØ, den består her av større blokker og er til dels meget utrast. Den svinger så mot syd  i en lengde av 16 m så mot SSØ 10 m og følger så åssiden i små buktninger 93 m mot S til SSØ. Den sydligste del sperrer en kløft og ender i et bratt svaberg, bredde fra 1-5 m, gjennomsnitt 3 m. Gjennomsnittlig høyde er 0,5 m. Murens totale lengde er 300 m. Borgområdet består hovedsakelig av bart fjell, med en del vegetasjon, hovedsakelig furutrær, finnes i skortene. Det finnes ikke vann på borgområdet, men flere forsenkninger der regnvann samler seg. Den høyeste del av borgområdet ligger mot syd og sydvest.»  Kilde for offentlig beskrivelse av forminnet er hentet fra databasen «Askeladden»

Brannvarde?

Det opprinnelige navnet var Vardeåsen. Noe som henspeiler på mulig del av forsvars- og varslingssystemet med brannvarde i vikingtida ca. 3-400 år etter anlegget av borgen. Det er imidlertid ikke påvist spor etter brannvarde selv om denne toppen syd på fjellet er synlig i store deler av distriktet og således kan passe godt inn i en varslingskjede.

Flott utsikt

I vår tid frister fjellet den enkelte eller foreninger til opplevelsesturer.  


Bildearkiv

Vil du se alle arkivbildene fra Melum? Klikk her.

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish