Hopp til hovedinnholdet

Galgebakken og gravplasser

(Foto: Vi står like nær fergestedet på Faret og ser mot Skien sentrum. her er gjort arkeologiske undersøkelser. Graver fra førkristen tid og en gammel kirkegård er avdekket her. Ut til høyre for skiltet ligger Galgebakken, et henrettelsesstedi middelalder og senmiddelalder)
 

Sykehuset på Faret ligger vakkert plassert ved Hjellevannet. De varierte bygningene på området bærer i størrelse og stil preg av mange epoker og noen gir inntrykk av høy alder. Stedet har utviklet seg over lang tid.

Med noe kunnskap om arkeologiske funn aner vi at her har vært mennesker i virksomhet mer eller mindre helt tilbake i romertiden – gården Stein (Hakastein), førkristne graver, tydelige spor av Norges første kristne gravplass, middelalderkirke, henrettelsessted (Galgebakken), gammelt ferjested samt sykehus som kan skrive sin historie tilbake til 1700-tallet.

Det skal ikke store forestillingsevnen til før en fornemmer tid som en viktig dimensjon i landskapet når en rusler rundt på området ute mot vannet.  

Gammel ferdsel og et trafikknutepunkt
Mot øst ser vi konturene av Skien – vår gamle by, et håndtverks- og handelssenter over 1000 år gammelt. I gammel tid gikk hovedtyngden av trafikken mellom Skien og øvre del av fylket over Faret og ferjeleiet her. I 1688 med bru over Klosterfossen ble det mulig å gå ut langs elva og Klosterlandet, over bruene og øyene inn til byen. 

I 1861 stilnet trafikken over Fjære da Løveid kanalen med sluser kom i drift og kanaltrafikken overtok mye av transporten av folk, fe og gods. 

Før Klosterfossbrua kom i 1688 må en, som nevnt, kunne anta at gjennomgangstrafikken over Faret var betydelig. Bekreftelse på den historiske betydningen som dette stedet har hatt over lang tid, får vi i de arkeologiske utgravingene gjennom oldtidsfunn og små glimt i skriftlige kilder. Her har vært både gravplass og kirken fra ca. 1050.  De seneste utgravingene fant sted i 2001 og 2004.

Kirken ble trolig nedlagt allerede på 1400-tallet. Om dette var Hakastein kirke som er nevnt en gang i skriftlig kilde fra middelalderen, er trolig, men slett ikke sikkert. Det har vært virksomhet på stedet langt tilbake i førkristen tid – trolig fra Kelter-/romertiden og inn i vår tid med sykehusdriften.
Utgravingene avdekket at her lå en meget gammel kirkegård fra vikingtiden, tidfestet til ca 950 e.Kr. 

Det er anslått at ca 1000 mennesker er blitt gravlagt innenfor kirkegården (år 950 – 1400 e.Kr).
Historisk Forum i Skien har sørget for å gi besøkende meget god informasjon om dette stedet gjennom å markere middelalderkirken og den gamle gravplassen slik dette lå i terrenget. Dette er smakfullt gjort og det er satt opp informative plansjer som bidrar til å gi oss kunnskap og innsikt om dette viktige stedet i byens, Grenlands og Norges historie. Et sted vel verdt å besøke!


Bildearkiv

Har du lyst til å se alle arkivbildene fra Vestsida? Klikk her

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish