Hopp til hovedinnholdet

Hans Cappelens Minde - Isakshullet

Landskapet før og nå

Innlandsisen og rennende vann hadde formet landskapet som så videre er blitt jevnet ut og bearbeidet av oss mennesker til ulike formål opp gjennom tidene. Før traktorer og buldosere jevnet jordene, og utbyggingen i området tok til, var det to små bekkefar som rant nordvest og nordover og ut i Farelva.  Det ene løpet og ravinen som skar seg fram fra området ved handelssenteret Herkules, er helt skjult i dag. Utløpet blei kalt Isakshullet og kom ut ved vannkanten bak og litt øst for Jordkjenn (Volvo). Det andre bekkedraget dro seg fra området ved Gimsøy skole og nordover og ut vest for Hans Cappelens Minde. Dette draget er fortsatt tydelig i landskapet.

Kongens Tømmertekst i Hjellevannet

Fra et punkt like vest for Isakshullet på Vestsida var kongens tømmertekst i sagbrukstiden (middelalderen) forankret og strukket over Farelva til Bakken. Teksthuset lå rett ved utløpet til en bekk fra Gjestemyr. Et myr og sumpområde som i sin tid dekket store deler av Bakken. Utløpet er nå knapt synlig som ei lita vik syd for Strangt 9 på Bakken.  

Farelva, Bukkholmen, Herkules og ”Brakkebyen” samt bekken som rant nordover forbi barnehjemmet Hans Cappelens Minde og ut i Hjellevannet, var steder ungeflokkene hadde sine intense opplevelser på 1900-tallet, et barndommens rike for mange!

Hans Cappelens Minde: Et lite gårdsbruk og skjenkested senere omgjort til Barnehjem og ungdomspsykiatrisk klinikk.                              
Gimsøy Kloster har g.nr 217. Mange tomter/arealer er skilt ut fra denne gårdens grunn, - for eksempel sykehusområdet og hele Klosterlandet (slettelandet mellom Ulfossveien og Hjellevannet). Nabogården i vest var Hakastein-Faret. Barnehjemmet, Hans Cappelens Minde, lå altså på Gimsøy Klosters grunn.

Eierne, ekteparet Hans og Anne Marie Mikkelsen, fikk under en vekkelse i 1843 samvittighetskvaler med driften av gjestgiveriet og skjenkestedet. De startet barnehjemmet der Hans Cappelen, herren på Klosterøya, ble tiltakets store velgjører, og han gjorde byggesaken og driften økonomisk mulig.

Låven til gården ved Klostergrinden er revet og en barne- og ungdomspsykiatrisk institusjon for Agder og Telemark holder til i og ved det gamle våningshuset.
Barnehjemmet ble nedlagt i 1975 etter 150 års drift. Nå ligger altså "Klokkerhuset", et ungdomspsykiatriske helse- og sosialtiltak, på denne nabotomta til Sykehuset Telemark.
Barnehjemsbekken kom fra området der Gimsøy skole ligger og til vika her ved barnehjemmet. -  Nær til retterstedet Galgebakken og stedet for middelalderkirken samt den tidligere gravplassen på Hakastein-Faret.  


Bildearkiv

Har du lyst til å se alle arkivbildene fra Vestsida? Klikk her

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish