Hopp til hovedinnholdet

Hakastein - Faret

Der Storelva (fareelva), elva fra Skotfoss, slutter og renner ut i dagens Hjellevann, ligger vårt gamle sykehus som skriver seg fra 1831. Omtrent her, nær til vannet eller litt lenger mot vest, lå den gamle gården, Stein. Opprinnelig ryddet av en mann med navnet Haki?... derav navnet Hakastein?  Mellom det eldste bygget og Galgebakken lå etter alt å dømme fergeleiet for båtskyss inn til Skien eller over til Fartangen. Denne båtskyssen har gitt navn til hele området, Faret. I vår tid er det imidlertid mange i distriktet som feilaktig avgrenser "Faret" til å være navnet på mentalsykehuset. Området er dermed, på 18-1900-tallet, blitt knyttet til noe trist og vanskelig i menneskelivet som har gitt en negativ valør til stedet. Koplet sammen med ordet "Galgebakken" blir det jo ganske uhyggelig. 

Gården Stein vet vi lite om – den lå trolig under Bratsberg gård i tidlig middelalder for så å komme under Gimsøy Kloster. Kirken og gravplassen var oppstått før klosteret på Gimsøy kom. Det var Ferjestedet Hakasteinfaret eller Faret som hadde sin store betydning som trafikknutepunkt. Hvor langt tilbake i førkristen tid gårdens historie skriver seg, vites ikke med sikkerhet. Det er gjort funn og foretatt C-14 dateringer som viser at her var virksomhet allerede i romertiden – begynnelsen av vår tidsregning. Branngraver og kokegroper vitner om det.

”Ved «Hakasteins kirkiu sem ligger till Gimsøyia klausters» står det i et brev av august 1354. (Jfr. Bind II, s. 204, Solum Historie): Ivar, Arnes sønn, som kaller seg Asti Bergulfsønns ombudsmann, melder til kong Magnus Eriksønn at han har holdt forhør over Thorbjørn Andutsønn som har drept Einar Steinarsønn under et drikkelag på en gård «sem Berghar heitir og ligger i Medalheims sokn.» (Bergan i Melum) Dette er det vi vet om dette gudshus. Videre kan vi bare anta eller tro, gjette eller konstruere, - med større eller mindre sannsynlighet for å komme sannheten nær.”   Merknad: Nå foreligger mer kunnskap om Hakastein kirke som resultat fra nyere arkeologiske utgravinger. (Se informasjonen og markeringen av kirketomta og Gravplassen som er lett tilgjengelig ved innkjøringen til sykehusområdetnord for Ulefossveien.
 
"At kirken lå ved Faret, er sikkert nok ettersom denne gård i gamle kilder stadig kalles «Hagesteensfaret», og vi får tro Ivar Arnes sønns utsagn om at den tilhørte Gimsøy kloster. Så kan vi anta at navnet har sin opprinnelse deri at en mann som hette Haki hadde en gård som hette Stein og som lå ved det gamle overfartsstedet, Faret, og vi kan gjette på at Haki, eller en av hans etterkommere, har bygd et gudshus på sin gård. Vi tør formentlig tro at klosteret hadde en egen prest til å betjene kirken - eller muligens rettere: kapellet - ved Faret, og at denne presten nettopp her, - i trafikkens knutepunkt, - hadde gode betingelser for å kunne yte sin skjerv i arbeidet for kristen tro og mildere seder.”

Det er mye som tyder på at dette stedet var godt hadde sin sentrale funksjon før Skien etablerte seg som tettsted.

Vannet i Elstrøm flyter nå rolig fordi oppdemmingen av fossene i Skien har medført heving av vannstanden i Hjellevannet. Den eldgamle og mangeårige ferdselen i Faret har opphørt. Broer, veianlegg og moderne fremkomstmidler har naturlig nok endret trafikken på tvers av vassdraget. Gårdsdrifta på Hakastein tilknytning til sykehusdriften, er lagt ned. Men har flyttet arbeidsaktiviteter og rehabiliteringsarbeid som knyttet til gårdsarbeid ut til private gårdsbruk hvor sykehuset kjøper sine tjeenester. Det offentlige leier altså nå tjenester/arbeidsplasser for enkelte pasienter som kan proffitere på denne type arbeidsterapi.


Bildearkiv

Har du lyst til å se alle arkivbildene fra Vestsida? Klikk her

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish