Hopp til hovedinnholdet

Steingardsåsen bygdeborg

På en liten men bratt kolle nær Knarrdalstrand omtrent på høyde med  Lakåsen i vest og Ånnerød i nord finner vi rester etter bygdeborgen Steingardsåsen. Opp fra syd ved foten av bygdeborgkollen  gikk en gammel vandringsvei (Sødalen) fra Knarrdalstrand  videre forbi Rugtvedtkollen og til Fjære ved Norsjø. Det går en sti fra Lakåsveien inn mot kollen fra nord. Den gjør adkomsten fra nord enkel bortsett fra siste kneiken hvor tråkket fører opp i røysa etter den utraste muren du må forsere for å komme opp

Steingardsåsen bygdeborg er liten og relativt lett tilgjengelig.  Det kan være at man laget et lite vannreservoar ved at man samlet vann i ei grop i fjellet. Men, noe langvarig opphold kunne det nok ikke ha vært snakk om dersom fienden var mektig og standhaftig.
Like syd nedenfor Steingardsåsen ligger den store transformatorstasjonen til industriparken på Herøya ovenfor denne går det også en sti opp til toppen.

Den faglig beskrivelsen (Askeladden) av bygdeborgen er slik:

   Kollen faller stupbratt av mot øst, syd, og vest. Mot nord og nordvest er terrenget noe slakere og her er kollen «sperret» med to murer.  

   Over en mindre forsenkning i terrenget ligger restene etter en liten mur med retning nord-nord-øst (SSV). Den er bygget av bruddstein i forskjellige størrelser. Muren er nå meget utrast og har lengde på 6 meter med 3 meter bredde.

    Hovedmuren tar til 25 meter nord for denne og følger nordre kant av topplatået med hovedretning øst-nord-øst (VSV). Fra stedet der muren begynner i platåets nordvestre hjørne går den først 12 meter nordøst og deretter østover i 15 meter. Så strekker den seg 28 meter nordøst og deretter østover 15 meter, og muren avsluttes med en liten stump på 5 meter ut mot stupet i kollens østkant.

     Murens østparti ligger lavere enn den vestlige. Muren er meget utrast med adskillig stein liggende nede i nordskråningen. Den er også laget av bruddstein i ulik størrelse og er delvis mosebevokst. Total lengde er 8 meter med varierende bredde på 2 til 7 meter.

Små gravhauger og funn på Ånnerød.

Det er gjort flere små fornminnefunn i området Lakåsen – Ånnerud bl.a. av flint og keramikk. På Ånnerud er det verneverdige steinmurer i terrenget. Det er ikke usannsynlig at bygdeborgen har fått sitt navn fra dette – Steingardsåsen.


Bildearkiv

Har du lyst til å se alle arkivbildene fra Vestsida? Klikk her

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish