Hopp til hovedinnholdet

Geografi

 

Geographica er et omfattende og gjennomillustrert oppslagsverk om verden. Med kart, fotografier, illustrasjoner og tekst blir leseren tatt med på en reise fra verdens rommet og jordas plass i universet til byer og steder i alle verdens land. En ekspertgruppe av geografer, historikere, antropologer, astronomer, skribenter, redaktører og kartografer har arbeidet sammen for å skape dette verket.

Lokal lærebok for småskolebarn til bruk i 1.- 3. klassetrinn i Folkeskolen i sin tid et obligatorisk fag. Boka er produsert lokalt før kommunesammenslåingen i 1964 og er skrevet av de respektive kommunene. Den gir en grei oversikt over de gamlekommunene i Grenland. Det gjelder geografi, lokalhistorie og natur. Tilgjengelig på biblioteket.

Forordet til boken: "Foranledningen til ønsket om å gå i gang med arbeidet med en byhistorisk kartbok var at vi kjente til at det rundt omkring i arkiver og privat eie fantes ikke så rent få kart fra Skien og omegn. Noen kart har vært publisert tidligere som illustrasjoner til den lokalhistoriske litteraturen, f. eks. i by- og bygdebøkene. Men hittil har det ikke eksistert noen samlet oversikt over dette store og verdifulle lokalhistoriske materialet. En publisering av dette materialet burde derfor være godt egnet til å kaste lys over denne siden av lokalhistorien. 

Styreformannen: «I steinhardt fjell sprengte man seg vei og bygde et sett av sluser som på en genial måte kunne frakte båter fra havet og inn i Telemarks vakre natur. Datidens dyktigste ingeniører og hundrevis av mennesker bygde stein på stein til slusekamrene slik vi ser dem i dag. Kanalen er et resultat av handlekraftige menneskers visjonære tanker om industriutvikling og som transportåre for mennesker og gods. Som bidrag til samfunnsmessig fremgang og vekst har den spilt en sentral rolle. Utviklingen av fylkets industri, smått og stort, ville kanskje ikke gått like raskt og etablert seg i et slikt omfang uten vannveien. Transport av industriprodukter og varer mellom øvre og nedre deler av fylket og videre ut i Europa, har i samspill med betydelig kraftproduksjon lagt grunnlaget for det vi i dag kjenner som industrifylket Telemark. 


Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish