Hopp til hovedinnholdet

Kunstbøker

Fra forordet: «I Arne Nygård - Nilssens store arbeid, «Norsk Jernskulptur», trekker han frem i lyset og setter navn på en egenartetformskjærer fra Fossum Verk ved Skien, og kaller ham «Fossummesteren», siden hans døpenavn er ukjent. Nygård - Nilssen beskriver ham bl.a. slik: «Han har hatt et fast grep på relieffets vanskelige kunst, og han har forstått å utnytte materialet, det litt grove og sprede støpejern, på en kraftig og egenartet måte. Det er først og fremst ham som har æren av at norskjernskulptur helt fra først av bygger på egen grunn .» Av Fossummesterens verk er lite bevart, men nok til at han rager opp i vår kunsthistorie fra første del av 1600 - årene. Det kjennes bare to «vindovner» (store kasseovner) og seks forskjellige plater til slike ovner hvor treformene sikkert må være skåret av denne mann.

En malerisk reise gjennom nordiske landskap og fauna. - Østmarka er hans inspirasjonskilde nr en. 

Fra forfatterens forord:
"Dette er først og fremst en bok om ikke-målbare verdier. En hyllest til alt som lever og gror, og særlig til det som i vår materialistiske tid betraktes som unyttig, ulønnsomt og dermed verdiløst. Boken handler om den praktfulle nordiske naturen, dens artsmangfold og sårbarhet, og ikke minst vår tids holdninger og verdisyn. 


Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish