Hopp til hovedinnholdet

Turguider

Fra forordet: "Historisk kunnskap er en forutsetning for bevaring av våre kulturminner. Kjennskap til lokalhistorien, bygningsmiljøer og kulturminner styrker vår identitet og tilhørighet, og skaper en naturlig interesse for kulturarven, Skal vi forhindre at verdifulle kulturminner går tapt, må vi øke innsatsen i formidling og synliggjøring av vår lokale historie, Det er Telemark avdeling av Fortidsminneforeningen i samarbeid med Prosjekt Ibsensatsing i Skien kommune som har tatt initiativet til utarbeidelsen av denne veiviseren. 

Det er korte veier og stier å vandre langs, et markert og oversiktlig terreng. Et kart viser punkter i terrenget du kan lese om for å bli bedre kjent på hjemstedet. Naturen er vekslende og trivelig. Du finner løypene "rett utafor stuedøra" om du bor på Gulset, Strømdal eller Skotfoss. 

 Grenlandsboka ble utgitt i 2 opplag 1991 og 92. Jan Erik Tangen har utgitt revidert utgave i 2008 - tittel: " Nye Grenlandsboka", rettighet: Tangen Vilje       

Fra forordet i Nye Grenlandsboka: "Da Grenlandsboka kom høsten 1991, fikk den en overveldende mottakelse. Opplaget på 14000 bøker ble utsolgt på seks måneder. Det ble så trykket opp 7000 bøker til, og dette opplaget varte from til 2006. Seinere har mange etterlyst et nytt opplag, evt. en helt ny utgave. Denne "Nye Grenlandsboka" inneholder mange nye turmål og mye annet nytt stoff. Likevel er deler av stoffet fra den opprinnelige utgaven tatt med. Boka har nytt bildemateriale og nytt grafisk uttrykk. Vi føler oss sikre på at eiere av den første boka også vil ha glede av denne. 

Kanalkoordinator: «Telemarkskanalen er 105 kilometer lang og strekker seg fra kyst til fjell gjennom syv kommuner. Alle disse tar aktivt del i arbeidet med å utvikle kanalen videre som kulturminne og reiselivsprodukt. I 1990 overtok Telemark fylkeskommune eierskapet av Telemarkskanalen fra staten. Telemark fylkeskommune har en organisasjonsmessig tredeling av arbeidet med Telemarkskanalen. Statens vegvesen, Telemark, er ansvarlig for teknisk drift og vedlikehold, Telemarkreiser AL forestår markedsføring og salg, mens fylkeskommunen koordinerer virksomheten med hovedansvar for produktutvikling og tilrettelegging. 

Fra forfatterens forord (bl.a.): «Jeg håper denne boken vil ta deg med langs mange stier som ikke bare leder fra sted til sted, men som også trekker oss fra tid til tid. Og alle gode stier møtes der selve lengselen og kjærligheten har sin boplass, der tankene finner ro, der horisonten er vid nok til at vandreren kan skue tilbake og vidt omkring - og der det er klarsyn nok for å ane det som ligger mellom de sju blåner.

Slik er Sauheradfjella blitt det for mange, og flere skal visselig komme til i årene som venter.

Her finnes tradisjoner og gammel kultur, her finnes storhet og romslighet og vidsyn nok for alle. Og her finnes spenning og utfordring for den som ennå ikke kjenner alle stier. 


Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish