Hopp til hovedinnholdet

Geologi

Haakon Fossen har PhD-grad fra universitetet i Minnesota og er professor i geologi ved Universitetet i Bergen. Han er tilknyttet Institutt for geovitenskap, Bergen Museum og Senter for integrert petroleumsforskning.

Denne boken er skrevet for deg som vil vite mer om Jorden og naturen rundt oss. Den egner seg for nysgjerrige lesere, for lærere og elever i ungdomsskole og videregående skole, og for høyskole- og universitetsstudenter som trenger en innføring i geologi

Alf Olav Larsen har vært helt sentral i det geologiske miljøet i Grenland - ja, langt utover dette distriktet har han vunnet anerkjennelse for sine kunnskaper , innsikt og innsats. Det står stor respekt av hans iver og rundhåndede evne til å dele sin viten med dem som er interesserte. Alf Olav Larsen er elektroingeniør av yrke og en selvlært mineralog. I tillegg til mange fagartikler har han utgitt fagbok på engelsk om Langesundsfjordens geologi: "Langesundfjord - History, Geology, Pegmatites, Minerals" I 2011 mottok han en ærerik internasjonal pris for sitt arbeid med og identifisere og beskrive mineraler, "PINCH MEDAL".. 

Samtidig som Norge jubilerte i 2005, var det flere viktige institusjoner som også rundet sine første hundre år, blant dem Norsk Geologisk Forening (NGF). Hundreårsmarkeringen har vært en inspirasjon,og utgivelsen av "Landet blir til- Norges geologi" er et ledd i feiringen av hundreårsjubileet.
Boka er også et bidrag til en av Regjeringens hovedmålsetninger for hundreårsmarkeringen, å sette fokus på "landets forhold til naturen og dets ressurser". Enkeltpersoner, faginstitusjoner og selskaper bidratt med betydelig faglig, teknisk og finansiell bistand. Sentrale sponsorer har vært Hydro, Shell, Statoil, DNO, Norges geologisk undersøkelse (NGU) og Oljedirektoratet (OD).

Steinar Skjeseth,  geolog. Han fikk sin cand.scient. og mottok Reuschmedaljen 1953 for yngre forskere, fra Norsk geologisk forening. Han ble statsgeolog i 1952 ved Norges geologiske undersøkelser, forfremmet til statsgeolog 1 og leder for Vannkontoret der han etablerte landets første register for vannboring.     Norges Landbrukshøgskole i 1963 professor. I 1983 gikk han til Institutt for georessurs og forurensningsforskning .1989 populærvitenskapelige pris fra Landbruksdepartementet, året før han fikk Kongens fortjenstmedalje i gull.  

Jorden er delt inn i fem hoveddeler. Den første delen, som ganske enkelt heter JORDEN, er en introduksjon til planeten som helhet. De neste tre delene tar for seg de viktigste miljøene på Jorden - LAND, HAV og ATMOSFÆRE. Disse er igjen delt inn i flere delkapitler, for eksempel Elver og innsjøer. De innledende sidene til hvert kapittel og delkapittel gir en generell innføring i hvert emne. På de etterfølgende sidene blir de enkelte bergartene, isbreene, havene og liknende beskrevet hver for seg. Temasider (til høyre) finnes også i alle kapitlene. Det siste kapittelet, TEKTONIKK, er en oversikt over Jordens plater. 

 Fra forordet: "Idéen om å lage en geologisk fører for Grenland ble lansert i Telemark geologiforening for et par år siden. Hensikten skulle være to-sidig: Den skulle gi de mange turinteresserte mennesker i distriktet mulighet for en større naturopplevelse ved å gjøre turene mer innholdsrike. Den skulle også være et tilbud til det stadig stigende antall amatørgeologer og til skoleelever (de høyere klasser), som ville lære mer om dette vårt distrikts særegne og interessante geologi. For å ha fullt utbytte av boken bør en ha en viss kjennskap til elementær geologi. 


Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish