Hopp til hovedinnholdet

Geologisk fører for Grenland

1978, red. Birger Bering og Ragnar Olsen

 Fra forordet: "Idéen om å lage en geologisk fører for Grenland ble lansert i Telemark geologiforening for et par år siden. Hensikten skulle være to-sidig: Den skulle gi de mange turinteresserte mennesker i distriktet mulighet for en større naturopplevelse ved å gjøre turene mer innholdsrike. Den skulle også være et tilbud til det stadig stigende antall amatørgeologer og til skoleelever (de høyere klasser), som ville lære mer om dette vårt distrikts særegne og interessante geologi. For å ha fullt utbytte av boken bør en ha en viss kjennskap til elementær geologi. 

Grenland ligger ved vestgrensen til det geologisk berømte Oslofeltet. Få steder ligger geologien slik til rette for forståelse og undervisning som akkurat her. I fjellsider og veiskjæringer finner vi avsnitt og kapitler av jordhistorien, fra jordens urtid, som er representert ved våre vestlige områder, gjennom de forskjellige perioder i jordens oldtid, fram til ny tid eller kvartærtiden. I løpet av denne relativt korte siste periode, ble Norge formet til det land vi kjenner idag.

Boken er delt inn i kapitler som omhandler disse perioder. Ved hjelp av geologiske kart, snitt, fotografier, etc. har vi med enkle midler forsøkt å anskueliggjøre dette slik at man lærer å lese historien i fjell og jord. Forfatterne av de enkelte kapitler er alle medlemmer av Telemark Geologiforening, men har alle en viss tilknytning til faget og er for så vidt eksperter på sitt område.

Den siste halvpart av boken er viet ekskursjoner eller turer som skulle gi  muligheter for å oppleve det meste av det som er omtalt i bokens første kapitler."


Detaljer

  • Forfatter(e): red. Birger Bering og Ragnar Olsen
  • Utgivelsesår: 1978
  • Forlag: Telemark Geologiforening
  • ISBN: 82-990496-0-1

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish