Hopp til hovedinnholdet

Kart

 

Løvenskiold-Fossums eiendommer ca. 1880 og 1883 Den Private Opmaaling 1883 rev 1977. Kartverket her presenteres av Rødseth/Gardåsen, Med gamle kart gjennom Skiens Historie

   Etter at tilbakegangen begynte for jernverket på Fossum i 1850-årene, ble sagbruksdriften den bærende næringen. I 1870-årene ble sagbruksdriften flyttet til Bøle hvor det i 1884 ble anlagt en dampsag. Kammerherre Herman Løvenskiolds eldste sønn, Leopold, overtok Fossum i 1885 og la hele tyngden på trelastproduksjon med skogsdriften.
   Den Private Opmaalings kartverk over Løvenskiold Fossums eiendommer på denne tiden er vel blant de aller fineste kart i det store materialet som er gjennomgått. Kartverket er tatt opp i målestokken I: 10000 og dekker de store eiendommene nordover mot Kongsbergtraktene og vestover mot Sauherad. Kartet er detaljert i sin beskrivelse av terrenget, og dessuten inneholder det en rekke navn, hvorav mange nok er ukjente idag. Mange av navnene har tilknytning til driften, både bergverksdrift i tidligere tid,
milebrenning og skogsdrift. På kartet er dessuten inntegnet ting av kulturhistorisk interesse som milebunner, poster under elgjakten, gruber, veier, køyter, setre og mye annet som i dag i stor utstrekning er ukjent.

   

Et eksempel (se Geiteryggen) Ikke alt er fast fjell, kartet beskriver løsmassene m.m.

Utgivere er kartkontoret i Telemark/Statens kartkontor og kommunene: Skien, Solum (og Bamble)
i løpet av perioden 1972 - 1982 

  • Arne Løwe:      Kart:  SKIEN CD 029 
  • H.O. Augedal:  Kart:  JØNNEVALD BYCC 030-10
  • Østmo/Olsen:   Kart:  SKOTFOSS BYCC 029-10
  • Arne Løwe:      Kart:  BØLE   CD 028-10
  • I.J. Jansen:     Kart:  SOLUM BYCC 027028-20
  • I.J. Jansen:     Kart:  VOLL BYCC  027-10

Turkart Grenland 1:25 000

Kartserien 1-6 utgis i samarbeid med kommunene i Grenland og
Telemark fylkeskommune og omfatter merket sti-nett, interessante
turmål og er for. eks. et fint hjelpemiddel ved siden av den populære
Grenlandsboka (turhåndbok).

Kart l Porsgrunn (kommer nytt 2008) TT

Kart 2 Skien øst (er utgitt 1999) Statens kartverk
Kart 3 Skien Vest (er utgitt 2003) Statens kartverk
Kart 4 Skien ord (er utgitt 2007) TT

Kart 5 Siljan Nord (2008) TT

Kart 6 Bamble (kommer 2008) TT

Selges ved TTs kontor, i bokhandelen og enkelte sportsforretninger. 


Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish