Hopp til hovedinnholdet

Jakthistorier fra dagboken til Paulus Jonassen

1997, Paulus Jonassen

Forfatterens forord: «Født og oppvokst i Skien hvor også de fleste af mine leveaar er tilbrakt kommer de i denne bok fortalte jaktopplevelser vesentlig til at foregaa inden Telemark fylke. På oppfordring fra venner og jaktkameraterer det at jeg skriver dette min «jakterindringer  fra skog og mark» og bedes de mottaget som de de er ganske enkle fortellinger saaledes som jeg har oplevet og erindrer dem.

Karl Fredrik Ellingsen skriver om forfatteren: «Manuskriptet til denne bok fikk jeg av min mor Eugenie kort tid før hun døde for 20 år siden. Hun ønsket da at jeg skulle gjøre noe med det.

Paulus Jonassen var født i Skien 9. februar 1864 og døde i september 1935.

Han var sønn av Edvard Otto Jonassen, grunnleggeren av Lundetangens Bryggeri, og Georgine, født Lieungh, datter av forstanderen i Lieungh- Ordingske menighet.

Bortsett fra den unge jegers opplevelser vet jeg lite om morfars barndom. Etter middelskolen reiste han til sjøs en kort tid, gjennomgikk så Haug landbruksskole, hvor han gikk ut i 1885 med gode karakterer. Han bestyrte i noen år Myhra og Vatner gård, som hans far eide. Han giftet seg med Erik Martin Olsens datter Eugenie og fikk 3 barn; Edvard, Georg og min mor Eugenie.

I årene 1887 til 1907 var han knyttet til Lundetangens Bryggeri, først som
underbryggerimester, og etter farens død i 1893 ble han bryggerimester. I denne tiden uteksperimenterte han flere patenter for fremstilling av alkoholfritt øl, mineralvann og et pasteuriseringsanlegg. Sin bryggeriutdannelse fikk morfar av sin far i tillegg til en tid i Tyskland og ved Jørgensens Laboratorium i København.

I sine senere år dyrket han malerkunsten, vesentlig med motiver fra steder
beskrevet i boken. Jeg antar det fremdeles er nok bilder til en utstilling.

Disse jakthistorier skrev han ned i 1934-35.» 


Detaljer

  • Forfatter(e): Paulus Jonassen
  • Utgivelsesår: 1997
  • Forlag: Selskapet for Skien bys vel
  • ISBN: 82-91427-05-4

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish