Hopp til hovedinnholdet

Å finne sted - Økonomiske og rituelle landskap i Telemark

2001, Lars Groseth

Om: arkeologisk materiale - funn, landskap og rom samt om gravrøyser og landskap i Telemark

Fra Forordet: "Det foreliggende arbeidet er nærmest et opptrykk av min hovedfagsavhandling som ble levert våren 1999. Det er gjort noen språklige forbedringer,- enkelte setninger og avsnitt har blitt tydeligere. Likevel er avhandlingens innhold uendret.

Det var mange som bidro til at avhandlingen ble realisert og levert i 1999. Christopher Prescott, min veileder, skal ha takk for mange og gode kritiske kommentarer underveis, og at han hadde tro på prosjektet mitt. Medstudenter bidro på ulike måter med innspill og hjelp underveis, i første rekke Anne Lene Melheim, Gro Anita Bårdseth, Snorre Haukalid, Håkon Glørstad og kollokviegruppen "bronsealder". 

Espen Uleberg fortjener en stor takk for hjelpen med de digitale kartene den gang, og med uttak av tilveksten fra databaser som på et tidspunkt ennå ikke var tilgjengelige for andre. May-Liss Bøe Sollund hjalp meg med ØK-registreringene fra Telemark. Egil Mikkelsen lånte bort sitt private kartotek over alle gjenstander i Telemark til meg, noe som var et viktig bidrag. Takk også for økonomiske bidrag fra Undervisningsavdelingen for nordisk arkeologi, IAKN, Myntkabinettets og Oldsaksamlingens forskningsutvalg og Norsk Arkeologisk Selskap. Jeg takker også Line Bårdseng, Johannes og Peder Kjøs." 


Detaljer

  • Forfatter(e): Lars Groseth
  • Utgivelsesår: 2001
  • Forlag: Varia (53)
  • ISBN: 82-7181-167-3

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish