Hopp til hovedinnholdet

Vi er fri. Skien i krigsårene 1940-45.

1995, Ronald Haakonsen, Ragnar Olsen.

Skien var det første sted i Telemark hvor det organiserte motstandsarbeidet kom igang, allerede den 13. april 1940. Men det skulle altså gå 50 år før byen fikk en samlet krigshistorie.Boken har 40 kapitler og vi har lagt vekt på å få bredest mulig framstilling av det som hendte i byen og distriktet når det gjelder motstandsarbeidet på sivilt og militært plan. Likeledes om dagliglivets forskjellige sider, og om Skiensborgernes opplevelser i krig på sjø og land og i fangenskap.

Offerviljen var stor blant de som gjorde en direkte innsats på ulike plan i disse 5 årene. Det er med dyp respekt jeg har samarbeidet med noen få av de gjenlevende om dette bokprosjektet. 

Mer enn de fleste tenker seg, er det den ikkevoldelige åndskampen som ble ført med stor kraft i Norge under krigen, som har blitt studert med stor interesse og respekt i utlandet. Her var Norge et lysende eksempel. Lærernes, prestenes, idrettsfolkets og andre organisasjoners motstand under den tyske okkupasjonen, ga utenverdenen et bilde av et kjempende og enig folk som selv under det mest brutale og hensynsløse styre viste at det var mulighet for motstand. En motstand som stoppet nazifiseringen av kirke, idrett og skoler, med de følger dette fikk for hele vårt folk. 


Detaljer

  • Forfatter(e): Ronald Haakonsen, Ragnar Olsen.
  • Utgivelsesår: 1995
  • Forlag: Skkien historielag

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish