Hopp til hovedinnholdet

Skiensboka - et lokalhistorisk leksikon

2010, Redaktør Eivind Blikstad

Skiensboka er en spesiell utgivelse. Over 150 personer har levert forskjellige bidrag i form av artikler, notiser, bilder og illustrasjoner. Boka er således et resultat av en faglig dugnad mellom ildsjeler, bokredaksjonen og folk med stor interesse for lokalhistorie.

Historisk Forum har hatt som målsetting at Skiensboka skal bli et supplement til den eksisterende historien som allerede fins i bokform. l denne boka finner du derfor ikke alt, men et stort utvalg. Og det er med denne boka som med andre dugnader: Det er alltid noen som lover å komme, men som ikke dukker opp. Samtidig vil det også være gjenstand for diskusjon om hva som er inkludert i boka, og hva som er utelatt. Slik har det alltid vært ved slike utgivelser, og slik vil det alltid bli. 

Boka inneholder artikler og oppslag av varierende lengde og stil. Det må det bli i en bok med så mange ulike bidragsytere. Bortsett fra signerte temaoppslag er stoffet sterkt preget av innsatsen til medlemmene i de ulike foreningene som sammen utgjør Historisk Forum.

Mange mennesker føler en sterk eiendomsrett til sin egen lokalhistorie. Det fins vel knapt et område med så mange kritiske lesere. Vi regner med at boka vil bli lest med lupe. Noen vil savne stoff om "sitt" felt, andre vil finne feil i tekstene. Vi håper inderlig at eventuelle feiloppdagelser blir meldt inn til utgiveren. Det er meningen at "Skiensboka" med tiden skal publiseres med en utvidet nettutgave. Da vil feil bli rettet. På den måten kan du som leser gi et aldri så lite dugnadsbidrag.

Begynnelsen til arbeidet med Skiensboka går tilbake til 2004. Da tok Thor Wølner Gundersen, leder i Historisk Forum, initiativet til å lage et lokalhistorisk oppslagsverk for Skien. Historisk Forum tok på seg ansvaret for utgivelsen, og en redaksjonskomite bestående av Wølner Gundersen og Tor Kjetil Gardåsen startet arbeidet. Etter hvert ble Eivind Blikstad hyret inn som redaktør og redaksjonen ble senere utvidet med Thor Øvrum, Thorbjørn Wahlstrøm og Arvid Hellstrøm.

Det er også noe annet som er spesielt med denne boka. Overskuddet av salget er tenkt brukt til publikasjoner og informasjonstiltak som medlemslagene i Historisk Forum gjør for å spre kunnskap om vår lokale historie.


Detaljer

  • Forfatter(e): Redaktør Eivind Blikstad
  • Utgivelsesår: 2010
  • Forlag: Historisk Forum
  • ISBN: 978-82-303-1603-0

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish