Hopp til hovedinnholdet

Skiens folkeskoles historie

1935, K. Pederssen

For et par år siden fremkom der en anmodning fra folkeskolens lærerforening i Skien til d’hrr. overlærere Lund, Hoel, Blegelid og Pedersen om å skrive Skiens folkeskoles historie.

Da de tre første imidlertid ikke hadde tid eller anledning til å befatte sig med dette arbeide, blev det overtatt av undertegnede alene.

Efter konferanse med mine kolleger har jeg som en innledning i et par foreløbige avsnitt søkt å gi en fremstilling av den norske folkeskoles tilstand i almindelighet til forskjellige tider. 

Avsnittet Om Skiens folkeskole har jeg søkt å gjøre så fullstendig som det foreliggende materiale og hensynet til hvad der kan interessere leseren, tilsier.

De kildeskrifter jeg fornemmelig har hatt adgang til, er da først og fremst skolens arkiv med protokoller, breve og forskjellige innberetninger; især er inspektørene siste femårsberetning (1/1 1916 – 31/7 19209) benyttet, en del protokoller fra sogneprestkontoret. - Norske stiftelser av Nikolaisen:

Pædagogikens historie av N. Hertzberg, Folkeundervisningen i Norge av A. V. Heffermehl, hvorfra især meget er hentet, Norges lærerskoler av rektorene Jørgensen og Ording, Norsk skulesoga av dr. Torstein Høverstad.

Det er ikke i ethvert enkelt tilfelle henvist til de benyttede kilder.

Skien i Februar 1022 K. Pedersen


Detaljer

  • Forfatter(e): K. Pederssen
  • Utgivelsesår: 1935
  • Forlag: Varden

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish