Hopp til hovedinnholdet

Å høre til.. Fra Skrim til Farris - bind VII

2014, Folk fra bygda

Fra Forordet: «Denne boka inviterer den moderne leser inn i ulike personlige fortellinger. Fortellingene er i hovedsak nye som utgivelser. Enkelte utdrag er hentet fra lite kjente publikasjoner, med henvisning. Den personlige formidling er valgt som hovedform. Enkeltmenneskets liv inneholder både spenning og drama. Også ditt eget liv. Mye handler om å se tilværelsen fra ulike synsvinkler. Kanskje stoffet gir en inspirasjon? 

Tilhørighet skapes gjennom aktivitet. Beskrivelse av oppvekst og unge år i Siljan forteller mye om tida. Ett eksempel: Fram til I 960-tallet var det vanlig å begynne i fullt arbeid ved 15 års alderen.

I seinere år er dette erstattet med lengre skolegang og et mangfold av fritidsaktiviteter. Fortellingen om oppvekst i Siljan handler i stor grad om ulikhet mellom generasjoner. -Hva kan skimtes av samfunnet omkring oppveksten? Dette er en spennende innfallsvinkel.

Bygdas historie er en sum av manges fortellinger. Bokas innhold reflekterer et utvalg. Fortellinger endres også med livsfaser. Dette gjør historie til en uavlatelig prosess.

- Hva synes vi sjøl om dagens Siljan - noen år fram i tid? Helt sikkert noe annet enn i dag.» 


Detaljer

  • Forfatter(e): Folk fra bygda
  • Utgivelsesår: 2014
  • Forlag: Siljan Historielag
  • ISBN: 82-8161-005-0

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish