Hopp til hovedinnholdet

Beskrivelse over Bratsberg Amt

1998, Bartholomeus Herman von Løvenskiold

«Beskrivelse øver Bratsberg Amt er boken som mange lokalhistorikere har øst av gjennom tidene, men som tterst få mennesker har lest. Løvenskiold skrev i en så snirklete stil, og trykkvaliteten i fraktur har vært så vanskelig å lese, at dette verket har vært utilgjengelig for folk flest. Nå har Kristian Bogen oversatt boken til et for ståelig norsk - og plutselig åpner det gamle Telemark seg for enhver.

Oversettelsen er høyst betimelig. Vi har å gjøre med det kanskje viktigste historieskrift om Telemark før vårt århundre. Og her møter vi hele fylket i all dets mangfoldighet - med de muligheter og rikdommer som det opplyste 1700-tallsmennesket Bartholomæus Herman von Løvenskiold så. 

Og det var ikke lite' Her møter vi en ekte optimist - ofte rørende i sin omsorg for sitt elskede fylke. men også med en sann interesse for bonden og borgeren og deres ve og vel.

Dette er en bok for enhver telemarking, enten man bor på Jomfruland eller på Haukeli. For hva Løvenskiold skrev om Bratsberg i 1184, er det viktigste grunnlaget for det vi vet om fylket bygdelagene og byene på den tiden. Det er folket vi møter - og ikke en snever overklasse.

En herlig bok!» Forfatteren selv uttrykker i sin bok bl.a. følgende i forordet:

"Jeg kan meget vel forestille meg hvor vel begavet en historieskriver bør være og hvor stort forråd han må ha av dype innsikter. Han må også ha en lovtalt veltalenhet, pålitelige kunnskaper og en moden erfaring. Alt dette taler imot at jeg skulle fullføre mitt forsett, nemlig å utgi dette amtets beskrivelse i et samlet bind. Men den lysten jeg har til å meddele etterretninger og beskrivelser over disse egnene, overvinner disse motforestillingene. Likevel ber jeg om unnskyldning hvis det blir oppdaget mangler ved arbeidet.

Med dyp og skyldig erkjentlighet vil jeg takke alle de kongelige betjenter som har hjulpet meg med opplysninger. Dette gjelder både verdslige og geistlige. Men til tross for deres villighet og arbeidsinnsats, finnes det mangler. De er der mot mine hjelperes vilje. Det skyldes at deres forgjengere i embetene ikke har etterlatt dem fullstendige nedtegnelser. Den tids: smak og innsikter var altfor innskrenket til det.

Saken er at våre forfedre bare betraktet det som hendte i sin tid, og det alene var dem nok. De vurderte dem ikke i fysisk eller økonomisk lys. Og heller ikke var de nevneverdig nøye med å nedtegne sin tids skikker. Kort sagt hadde de ingen følelse for å foredle sine begreper om hvordan tingene kunne forbedres og arbeidsmetodene gjøres mer tjenlige." 


Detaljer

  • Forfatter(e): Bartholomeus Herman von Løvenskiold
  • Utgivelsesår: 1998
  • Forlag: Forlaget Grenland

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish