Hopp til hovedinnholdet

Skien-Telemarkens-Turistforening gjennom 25 aar, 1887-1912

1913, J. Borchsenius

Dette første Jubileumsskriftet til STT får stå som eksponent for denne gamle og ærerike foreningen som synes å være mer livskraftig og inkluderende enn noen gang tidligere. År etter år har foreningen produsert artikler om planer, interessante steder og hendelser til glede og opplysning for oss alle.

J. Borchsenius skriver i forordet til den første 25 års-beretningen: «Den egentlige organisation av turist- og reiselivet i Norge er av helt ny datum, Medens man f. eks, i Schweiz allerede længe hadde hat øinene oppe for den betydning i økonomisk henseende reiselivet kan ha, var man her hjemme i saa henseende famlende, og den hele reisetrafik hadde helt tilfældighetens præg, Saa blev der, visstnok efter initiativ av utlændinger, dannet filialer av de store reisebureauer, indtil reiselivet endelig i 1901fik en centralorganisation i «Forening- for Reiselivet i Norge». 

J. Borchsenius skriver i forordet til den første 25 års-beretningen: «Den egentlige organisation av turist- og reiselivet i Norge er av helt ny datum, Medens man f. eks, i Schweiz allerede længe hadde hat øinene oppe for den betydning i økonomisk henseende reiselivet kan ha, var man her hjemme i saa henseende famlende, og den hele reisetrafik hadde helt tilfældighetens præg, Saa blev der, visstnok efter initiativ av utlændinger, dannet filialer av de store reisebureauer, indtil reiselivet endelig i 1901fik en centralorganisation i «Forening- for Reiselivet i Norge». Imidlertid hadde «Den norske Turistforening» virket helt siden 1868, men dennes virksomhet tok ikke sigte paa det økonomiske utbytte landet kan ha av turistvæsenet, men var av helt ideel art. I otti-aarene viste reiselivet en sterkere økning, og dette resulterte til slut i at man i de forskjellige egne av landet dannet turistforeninger til fremme av reiselivet, baade dets økonomiske og ideelle side. Især gik der i 1887 en sterk bevægelse i denne retning over vert land; i det aar er saaledes de fleste av de større lokale foreninger stiftet: Drammens og Oplands turistforening, Kristiansand og Oplands Turistforening, Stavanger Turistforening, Trondhjems Turistforening og Skien-Tele-markens Turistforening, (Turistforeningen for Bergens By og Stift er stiftet i 1890).» 

I dag informasjon på nettet:  Se hjemmesidene til TELEMARK TURISTFORENING.  https://telemark.dnt.no


Detaljer

  • Forfatter(e): J. Borchsenius
  • Utgivelsesår: 1913
  • Forlag: STT nå TT

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish