Hopp til hovedinnholdet

Til stuls På Sauheradsfjella

2013, Thorbjørn Wahlstrøm og Helge Markussen

Budeia var den sentrale personen på stulen. Hun hadde ansvaret for en rekke oppgaver gjennom noen hektiske, trivelige, men også slitsomme sommeruker langt vekk fra gården. Det var melking, omsorg og stell av dyra, passe på at de ikke ble borte i fjellet, produsere smør, ost og prim, og så ta i mot folk på tur. Selv om det også var både budeie, ei jente og kanskje også en gjetergutt på stulen, var det nok lange perioder hvor budeia var alene om alt arbeidet. I denne boka er omtalt enkelte av den store skaren av kvinner og jenter som har styrt stulslivet i Sauherad opp gjennom historien. Mennene gjorde absolutt sin del av arbeidet med tulsdrifta, men de hadde også nok av oppgaver hjemme på gården. De var derfor stort sett med for å følge dyrene til og fra stulen, bygge og reparere hus, hogge nok ved og andre tilsvarende oppgaver. 

Gjennom hundrevis av år fram tilstarten på 1900-talet, var stulsdrifta en sentral del av arbeidet og livet på gårdene rundt om i landet. I Sauherad er det registrert over 80 siuler, og for en stor del av gårdene var stulsdrift svært viktig for å skaffe nok for til dyra i sommermånedene. Denne delen av gårdshistoria er likevel lite omtalt i bl.a. bygdebøkene for kommunen. Sauherad Historielag ser derfor dette bokprosjektet som et viktig bidrag i fortellingen om bygdas historie. Stulslivet på Sauheradfjella er også forholdsvis lite dokumentert i skriftlige kilder, men på grunn av at de store skogsområdene rundt stu lene på Sauheradfjella ble viktige for jernverk og sagbruk ved Skiensvassdraget, er det et stort materiale om endringer i eiendomsforholdene fra ca 1700 til starten på 1900-tallet.

Sauherad Historielag vil særlig takke Helge Markussen og Thorbjørn Wahlstrøm for at de tok på seg det store arbeidet som ligger tilgrunn for denne boka. De har hall utallige turer til Sauherad fra Skien, snakket med en lang rekke folk med kjennskap til stu lene på Sauheradfjella og har vandret fjellet på kryss og tvers for å skaffe seg nødvendig oversikt, informasjon og kunnskap. I avslutningsarbeidet har de brukt mye tid tilgjennomgang av manuskript og bilder for å kunne sette sammen det flotte bokverket. 


Detaljer

  • Forfatter(e): Thorbjørn Wahlstrøm og Helge Markussen
  • Utgivelsesår: 2013
  • Forlag: Sauherad Historielag
  • ISBN: 978-82-993412-1-9

Bottom

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish